KOĽKO ĽUDÍ EŠTE MALO ŽIŤ?
O NÁS
ANALÝZA
PODPÍSAŤ PETÍCIU
Kontakt
Občianske združenie
Pozostalí za spravodlivosť
Mýtna 46A
811 07 Bratislava
Údaje pre 2 % dane
Názov: Podpor zdravie SK
IČO: 54093589
Bankové spojenie
IBAN: SK22 0200 0000 0047 0477 7553

Mali ešte žiť, ale vy ste vytvorili chaos

Zlé riadenie pandémie na Slovensku si vypýtalo svoju daň. Preto sme symbolicky zapálili 20 000 sviečok za 20 000 životov.
Mali ešte žiť.

PODPÍSAŤ PETÍCIU

Keby sme riadili pandémiu
lepšie, naši blízki
by ešte boli s nami

Čísla neklamú. Kvôli zlému riadeniu pandémie zomrelo na Slovensku v rokoch 2020 – 2021 odhadom 15 až 20 tisíc ľudí. Dokazuje to štúdia, ktorá porovnala štátne riadenie pandémie na Slovensku s inými európskymi krajinami ako Estónsko, Dánsko, Nemecko, Portugalsko či Česko. Keby vláda a ďalšie zodpovedné orgány postupovali tak, ako v zahraničí, mohli sme úmrtiam predísť.

Štát nebol schopný zachrániť tisíce životov vlastných občanov. Chaotické prijímanie rozhodnutí, neskoré a nedôsledné využívanie vedeckých štúdií a dát, nepremyslené a náhle zmeny opatrení, zničenie dôvery s ľuďmi. To všetko je realita, ktorú si zažil každý Slovák počas pandémie.

Namiesto dôveryhodnej komunikácie vláda prinášala do pandémie len ďalší chaos. Ak by sme využili postupy, ktoré fungovali v iných krajinách, naši príbuzní a blízki by boli ešte medzi nami.

Mali ešte žiť Mali ešte žiť

Koľko ľudí ešte mohlo žiť,
keby naša vláda riadila pandémiu ako...

Estónci
18 000
Dáni
20 917
Nemci
15 149
Česi
3 582
Portugálci
14 483
ŠTÚDIA NA STIAHNUTIE

Naše ciele

Nechceme dovoliť, aby sa história opakovala. Preto nemôžeme zabudnúť na to, ako sa na Slovensku riadila pandémia. Z konania zodpovedných musíme vyvodiť dôsledky, aby sa občania už nikdy nestali obeťami chaosu vlády.

Aby sme dosiahli náležité prešetrenie konania počas pandémie, musíme sa obrátiť na zodpovedné orgány. Preto nás podporte podpisom petície, aby náš hlas nemohli ignorovať a museli sa podnetom zaoberať.

PODPÍSAŤ PETÍCIU
Vector1
Objektívne preskúmanie nadúmrtnosti na Slovensku v rokoch 2020-2022
Vector1
Zriadenie dočasnej Komisie NR SR pre vyšetrenie riadenia pandémie COVID-19 zodpovednými orgánmi verejnej moci
Vector1
Vyvodenie politickej a prípadne právnej zodpovednosti za zlyhanie kompetentných pri riadení pandémie COVID-19
Vector1
Zabrániť bezprecedentnému hazardovaniu so životmi slovenských občanov v budúcnosti

O nás

Rado Baťo Rado Baťo

O nás

Iniciatíva Mali ešte žiť chce spojiť ľudí, ktorých postihla strata príbuzných a blízkych počas pandémie COVID-19, a tých, ktorí pociťujú spravodlivý hnev za zbytočné úmrtia, zapríčinené chaotickým riadením pandémie. Odborné analýzy a dáta jasne dokazujú, že práve zlý manažment boja s pandémiou viedol k tisíckam zbytočných úmrtí ľudí. Našich blízkych mohla zachrániť zrozumiteľnejšia komunikácia s verejnosťou, účinnejšie a rýchlejšie opatrenia, vyššia miera zaočkovania ohrozených skupín alebo schopnosť vlády meniť stratégiu na základe najnovších poznatkov. Odmietame urobiť hrubú čiaru za takýmto vážnym zlyhaním.

Naši blízki MALI EŠTE ŽIŤ.

Podpis

Predseda Občianskeho združenia

Sledujte nás

Podporiť nás môžete aj finančne:

Podporiť