KOĽKO ĽUDÍ EŠTE MALO ŽIŤ?
O NÁS
ANALÝZA
PODPÍSAŤ PETÍCIU
Kontakt
Občianske združenie
Pozostalí za spravodlivosť
Mýtna 46A
811 07 Bratislava
Údaje pre 2 % dane
Názov: Podpor zdravie SK
IČO: 54093589
Bankové spojenie
IBAN: SK22 0200 0000 0047 0477 7553

Analýza štátneho manažmentu pandémie Covid-19 v SR

V dôsledku zlyhaní štátneho manažmentu boja proti pandémii Covid-19 zomrelo v rokoch 2020 až 2022 v Slovenskej republike odhadom 15- až 20-tisíc ľudí. Úmrtiam bolo možné predísť, keby vláda SR a ďalšie verejné inštitúcie zodpovedné za manažment krízy a zdravotnú politiku postupovali tak, ako iné krajiny Európskej únie porovnateľné so Slovenskom veľkosťou populáciealebo organizáciou zdravotníckeho systému.

Hlavným dôvodom neschopnosti štátu zachrániť tisíce ľudských životov bol chaotický, netransparentný proces prijímania rozhodnutí na úrovni vlády SR, neskorá a nedôsledná aplikácia najnovších vedeckých poznatkov do praxe manažmentu pandémie, zameranie pozornosti na neoverené riešenia (plošné testovanie) a narušenie dôvery verejnosti k prijatým opatreniam v dôsledku chaotickej politiky a zlej komunikácie. Dôsledkom bola aj jedna z najnižších mier zaočkovanosti populácie vakcínamiv EÚ, ktoré mali chrániť pre vážnymi dôsledkami ochorenia Covid-19.

Charakteristickými znakmi manažmentu protipandemických opatrení na Slovensku boli:

Vector1
Netransparentné rozdelené právomocí zodpovedných inštitúcií
Vector1
Opakujúce sa politické zásahy a spochybňovanie odborných odporúčaní
Vector1
Nejasne definované alebo chýbajúce procesy rozhodovania a implementácie prijatých riešení
20 000 sviečok za 20 000 životov - Mali ešte žiť

Štúdia Nadúmrtnosť na COVID-19 v kontexte rozhodnutí zdravotnej politiky (roky 2020 – 2022) upozorňuje, že ak by sa na Slovensku včas implementovali nástroje a postupy z iných krajín, mohlo byť zachránených podstatne viac ľudských životov.

Z porovnania výsledkov Slovenska s inými štátmi EÚ vyplýva, že nadmernú úmrtnosť mohla znížiť napríklad dôveryhodnejšia a zrozumiteľnejšia komunikácia s verejnosťou o prijímaných opatreniach, včasné a efektívnejšie trasovanie kontaktov pozitívnych ľudí, vyššia miera zaočkovania ohrozených skupín obyvateľstva, alebo schopnosť pružne a rýchlo meniť stratégiu a manažment pandémie na základe najnovších poznatkov.

Stiahnuť celú analýzu

Sledujte nás

Podporiť nás môžete aj finančne:

Podporiť